Procesja Światła wieńcząca tegoroczne Dni Fatimskie odbyła się 13 października 2019 roku z kościoła św. Władysława do kościoła św. Ferdynanda w Chicago. Po raz trzeci modlitewny pochód maryjny został zorganizowany przez trzy siostrzane chicagowskie wspólnoty: Parafię św. Ferdynanda, Jezuicki Ośrodek Milenijny oraz Parafię św. Władysława. Pięciusetosobowa grupa pątników nie tylko oddawała cześć Panu Jezusowi przez Maryję rozważając tajemnice Różańca św., lecz również dała ewangelizacyjne świadectwo wiary wychodząc poza mury kościoła.