5 września 2019 roku w kościele św. Władysława miała miejsce uroczysta „instalacja” nowego proboszcza, czyli liturgiczne wprowadzenie na urząd nowego proboszcza księdza Tomasza Ludwickiego z Towarzystwa Chrystusowego. Liturgii przewodniczył ksiądz biskup John Manz, a współcelebransami byli: prowincjał ksiądz Jacek Walkiewicz SChr, wice prowincjał ksiądz Andrzej Totzke SChr, ekonom prowincji ksiądz Bogdan Molenda SChr oraz ksiądz Łukasz Pylka. Do końca czerwca parafię prowadzili Jezuici, proboszcz ojciec Marek Janowski i ojciec Damian Mazurkiewicz, których sześcioletnia posługa była bardzo owocna i pełna poświęcenia. Ich rozpoczęte dzieło będzie kontynuowane przez księdza proboszcza Tomasza Ludwickiego i wikarego Zygmunta Ostrowskiego. Ksiądz proboszcz Tomasz Ludwicki to pobożny, skromny, ambitny i bardzo pracowity kapłan, który ma swoje wielkie plany związane z parafią. Już zostały rozpoczęte prace nad nową stroną internetową parafii, rozpoczęto również naprawę nagłośnienia. W planie są również dwa duże projekty tj. remont parkingu oraz ławek i podłogi w kościele. Bardzo miłym zaskoczeniem było ogłoszenie, że na plebanii zamieszkał nie kto inny, ale sam Pan Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie, którego można adorować lub pokłonić się odwiedzając biuro parafialne. Ksiądz Tomasz Ludwicki i ksiądz Zygmunt Ostrowski chcą oprzeć swoją posługę i działalność na dwóch istotnych filarach: Eucharystii i kulcie Matki Bożej. Msza Święta miała bardzo uroczysty charakter, zaproszony biskup i księża przekazali nowemu księdzu proboszczowi specjalne błogosławieństwo do oficjalnego sprawowania posługi proboszcza w kościele św. Władysława. Były kwiaty, życzenia, podziękowania, śpiew parafialnego chóru i serdeczne powitania. Na zakończenie przedstawiciele Klubu Polskiego zaprosili wszystkich do sali pod kościołem na uroczysty obiad i wspaniały poczęstunek. Sprawowanie urzędu proboszcza to nie łatwe i bardzo odpowiedzialne zadanie, wierzymy , że parafia św. Władysława trafiła w mocne kapłańskie ręce księdza Tomasz Ludwickiego, który z pewnością podoła przyjętym na siebie obowiązkom, czego bardzo Mu życzymy.

Rada Parafialna kościoła św. Władysława