Dziś my modlimy się za zmarłych, a jutro inni pomodlą się za nas. Warto modlić się o łaskę dobrej śmierci, tj. o przejście do wieczności w pojednaniu z Bogiem i z ludźmi. W związku z tym chciałbym, abyśmy wdrażali w osobistą i wspólnotową praktykę taką modlitwę. Przez cały listopad, na końcu każdej Mszy św. będziemy odmawiali jedno „Zdrowaś Mario” w intencji o łaskę dobrej śmierci dla każdego z nas.