W celu lepszego poznania Biblii i jej wartości zachęcamy do czytania słowa Bożego. Tak jak w zeszłych latach, zachęcamy, aby rodziny podjęły się zadania przeczytania jednej księgi Pisma Świętego. Pamiątkowe formularze z poszczególnymi księgami Pisma Świętego będą dostępne w naszym kościele w Niedzielę Słowa Bożego, 21 stycznia 2024 roku. Rodzina, która podejmie się przeczytania jednej księgi proszona jest o wybranie kartki z daną księgą, wypełnienie jej i pozostawienie dolnej części formularza w koszyku. Jeśli uda nam się zebrać 73 rodziny, to do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego całe Pismo Święte zostanie przeczytane przez naszą wspólnotę. Zachęcamy do otwartości na tę inicjatywę.